VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Investery.fi:n tarjoamat palvelut  eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, jolla tarkoitetaan Finanssivalvonnan mukaan ”yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi”. Yksilöllisen sijoitusneuvonnan harjoittaminen vaatisi asiakkaan tavoitteiden, taustojen ja riskinsietokyvyn kartoittamista sekä erityistä toimilupaa.


Näin ollen Investery.fi ei ole sijoituspalvelulain määrittelemä sijoituspalveluyritys, eikä omaa edellä mainittua toimilupaa.

Esittelemämme asiat eivät ole osta-, myynti-, pidä- tai merkitse- kehotuksia, vaan ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen käytettyjä elementtejä.

Tästä johtuen esimerkiksi asiakkaan riskitasojen, sijoituskulujen tai aikaisempien tuottojen arviointiin kenties käytetyt esimerkit eivät ole subjektiivisia sijoitussuosituksia vaan pelkästään yleispätevää informaatiota. Lisäksi mahdollisesti mallinnetut malli- tai vertailusalkut sekä muut sijoitusinstrumentit ovat ainoastaan esimerkkejä siitä, miten sijoittamiseen liittyviä kuluja voidaan alentaa ja/tai sijoitussalkkuja voidaani yleisellä tasolla esimerkiksi tehostaa.

  


Emme hallinnoi asiakkaiden henkilökohtaista varallisuutta, emmekä käsittele asiakkaiden maksutapahtumia. Näin ollen toimimme vain riippumattoman spesialistin asemassa Lisäksi emme hyväksy kannustimia suositelluista tuotteista tai palveluista. Investery.fi ei myöskään toimi minkään sijoituspalveluyrityksen sidonnaisasiamiehenä.


Noudatamme Finanssivalvonnan ohjeita sekä määräyksiä sijoitussuositusten levittämisestä ja laatimisesta (11/2013) ja emme anna asiakkaalle yksilöllistä informaatiota varainhoitajista, markkinoinnista ja sijoittamisesta. Tavoitteenamme on toimia sijoittajien etujen mukaisesti, sekä vastuullisesti.


Yrityksen esittämät tiedot, arviot ja mielipiteet pohjautuvat lähteisiin, joita Investery.fi pitää luotettavina ja oikeina. Virheettömien, täydellisten tai ajantasaisten tietojen varma takaaminen ei kuitenkaan ole Investery.fi:ltä mahdollista ja näin ollen emme täysin takaa tietojen paikkaansa pitävyyttä.


Investery.fi tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivuston kävijöiden esittämät kommentit ja mielipiteet, ja niihin perustuvat sijoitus- tai muut toimenpiteet eivät ole Investery.fi:n vastuulla. Vaikka olemme aina sijoittajan tukena, niiin emme kuitenkaan ota vastuuta esityksen perusteella tehdyistä päätöksistä. Sijoittajalla on viimekädessä vastuu omista sijoitus päätöksistään.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Valitsemalla "Hyväksy" hyväksyt evästeiden käytön.

Hyväksy